Petra Marklund

Då var Petra Marklund premiär avklarad på Cirkus i Stockholm! Ett fullsatt hus gav en

underbar respons och turnen rullar nu vidare i Sverige!

 

”Publiken sträcker händerna mot himlen i Marklunds turnépremiär”

Aftonbladet